Zoznam všetkých pracovníkov:

 RNDr., PhD.  Antalíková, Jana Jana.Antalikova@savba.sk  02/ 4594 3151
 RNDr., PhD.  Bábelová, Lenka Lenka.Svobodova@savba.sk  02/ 4594 3151
 Mgr., PhD.  Balážová, Mária Maria.Simockova@savba.sk  02/ 4594 3151
 RNDr., PhD.  Bilčík, Boris Boris.Bilcik@savba.sk  02/ 4594 3232
 Mgr.  Blahutová, Daniela Daniela.Blahutova@savba.sk  02/ 4594 3232
 Mgr.  Bosíková, Eva Eva.Bosikova@savba.sk  02/ 4594 3232
 Ing.  Cupperová, Petra Petra.Cupperova@savba.sk  02/4594 3151
 MUDr., PhD.  Čavarga;, Ivan cavarga.ivan@gmail.com  
 Mgr.  Garaiová, Martina Martina.Garaiova@savba.sk  02/45943151
 RNDr., PhD.  Goffa, Eduard Eduard.Goffa@savba.sk  02/ 4594 3151
 RNDr., CSc.  Griač, Peter Peter.Griac@savba.sk  02/ 4594 3151
 RNDr., CSc.  Hapala, Ivan Ivan.Hapala@savba.sk  02/ 4594 3052
 Mgr., PhD.  Holič, Roman Roman.Holic@savba.sk  02/45943151
 Ing.  Horovská, Ľubica Lubica.Horovska@savba.sk  02/ 4594 3151
 Mgr.  Horváthová, Mária Maria.Horvathova@savba.sk  02/45943232
    Chudá, Božena   
 Ing., PhD.  Jankovičová, Jana Jana.Jankovicova@savba.sk  02/ 45943151
    Klas, Jozef   
    Komrhelová, Helena     
    Kostolanská, Marta Marta.Kostolansk@savba.sk  02/ 4594 3151
    Kostolanská, Michaela Michaela.Kostolansk@savba.sk  02/ 4594 3151
 RNDr., CSc.  Košťál, Ľubor Lubor.Kostal@savba.sk  02/ 4594 3232
    Koval, Marián   
    Krištofič, Stanislav   
    Lukáčová, Kristína Kristina.Lukacova@savba.sk  02/ 4594 3232
    Lukáčová, Viera Viera.Lukacova@savba.sk  02/ 4594 3052
 Mgr., PhD.  Máčajová, Mariana Mariana.Kubovicova@savba.sk  02/ 4594 3232
    Melicherová, Petronela  02/ 4594 3151
 Ing., PhD.  Michalková, Katarína Katarina.Fabryova@savba.sk  02/ 45943151
    Morávková, Magdaléna  02/ 45943151
    Nádaždyová, Zuzana  02/ 45943151
    Nagyová, Katarína  02/45943151
    Nagyová, Michaela    02/45943151
 Mgr., PhD.  Niederová, Ľubica Lubica.Kubikova@savba.sk  02/ 4594 3232
 Mgr.  Pichová, Katarína Katarina.Pichova@savba.sk  02/45943232
 Mgr.  Poloncová, Katarína Katarina.Poloncova@savba.sk  02/ 45943151
 Ing.  Poturnayová, Alexandra Alexandra.Poturnayova@savba.sk  02/45943151
    Rojčíková, Helena Helena.Rojcikova@savba.sk  02/ 45943232
 Ing., DrSc.  Simon, Michal Michal.Simon@savba.sk  02/ 4594 3151
    Svoreňová, Anna   
 Mgr.  Šimová, Zuzana Zuzana.Simova@savba.sk  02/45943151
 Ing., CSc.  Škrobánek, Peter Peter.Skrobanek@savba.sk  02/ 4594 3232
 Ing., CSc.  Šnejdárková, Maja Maja.Snejdarkova@savba.sk  02/ 4594 3151
 RNDr., CSc.  Tahotná, Dana Danka.Tahotna@savba.sk  02/ 4594 3151
    Takácsová, Alžbeta Alzbeta.Takacsova@savba.sk  02/ 4594 3151
    Vajdák, Drahomír   
 Mgr., PhD.  Valachovič, Martin Martin.Valachovic@savba.sk  02/ 4594 3151
 Ing., CSc.  Výboh, Pavel Pavel.Vyboh@savba.sk  02/ 4594 3232
 prof. RNDr., DrSc.  Zeman, Michal Michal.Zeman@savba.sk  02/ 4594 3232